shownotes – Online Shaming overwinnen: Francien Regelink Over Sexting en Herstel | S02E024

In deze podcast gaat Francien Regelink in gesprek over de complexe wereld van sexting en online shaming bij jongeren. Enkele kernpunten:

 • Sexting is een natuurlijk onderdeel van de seksuele ontwikkeling van jongeren, maar er zijn risico’s als het misgaat. Regelink adviseert om het op een veilige manier te benaderen.
 • Eerste seksuele ervaringen verlopen vaak moeizaam, met problemen zoals niet opgewonden raken of snel klaarkomen. Geduld, respect en humor zijn belangrijk, en communiceer met je partner.
 • Het lekken van intieme foto’s kan leiden tot veel paniek, trauma en problemen in relaties. Het is cruciaal om erover te praten en het slachtoffer te steunen, niet te oordelen.
 • Het delen van naaktfoto’s zonder toestemming kan enorme gevolgen hebben, zoals afpersing en zelfmoord. Wees voorzichtig en reageer met empathie.
 • Seksueel geweld en victim-blaming zijn grote problemen onder jongeren. Er is meer begrip en brede seksuele voorlichting nodig om deze dynamieken te doorbreken.
 • Ouders ervaren uitdagingen bij het begeleiden van hun kinderen rondom seksualiteit in het digitale tijdperk. Open communicatie is essentieel.

Luister nu:
| Apple Podcasts | Spotify | overige podcast apps

Steun ons en word vriend van de show via: https://vriendvandeshow.nl/semi-interessant

Key Lessons van Francien Regelink over Sexting

 1. Sexting is een natuurlijk onderdeel van de seksuele ontwikkeling van jongeren, hoewel er risico’s zijn.
 2. Jongeren hebben tegenwoordig meer toegang tot seksuele informatie, maar praktijkervaring vaak achterblijft.
 3. Het is belangrijk om sexting op een veilige manier te benaderen, de juridische consequenties in acht te nemen en compassie, empathie en open communicatie te tonen in uitdagende situaties.

Timestamps en hoofdonderwerpen aflevering Online Shaming

 • (00:00:30) Introductie van Francien Regelink en het onderwerp sexting
 • (00:02:23) Waarom sexting een deel is van de seksuele ontwikkeling en de digitale wereld van jongeren
 • (00:05:03) Francien’s persoonlijke verhaal over online shaming en de impact op haar leven
 • (00:09:01) Praktische tips voor veilig sexting en het beperken van risico’s
 • (00:13:40) Hoe ouders en scholen jongeren kunnen ondersteunen in de online wereld
 • (00:17:34) Het belang van communicatie en emotionele steun bij het verwerken van trauma’s
 • (00:22:45) Victim blaming, groepsdruk en de invloed van sociale media
 • (00:27:00) Francien’s inzichten over herstel, empowerment en haar missie met voorlichting
 • (00:31:11) Praktische tips voor ouders om de online wereld van hun kinderen te begrijpen
 • (00:35:00) Hoe jongeren kunnen omgaan met de druk om deel te nemen aan sexting
 • (00:39:00) De juridische consequenties van sexting voor minderjarigen en volwassenen
 • (00:42:00) Afsluiting en laatste adviezen van Francien Regelink

Steun ons en word vriend van de show via: https://vriendvandeshow.nl/semi-interessant

Samenvatting aflevering Francien Regelink over ADD/ADHD

Francien Regelink, auteur van het boek “Francine laat je tieten zien”, gaat in gesprek over de complexe wereld van sexting en online shaming. Ze benadrukt dat sexting een natuurlijk onderdeel is van de seksuele ontwikkeling van de huidige generatie jongeren. Hoewel er risico’s zijn als het misgaat, is het volgens Francien een veilige manier voor jongeren om hun seksualiteit te verkennen. Ze erkent dat jongeren tegenwoordig veel meer toegang hebben tot seksuele informatie, maar dat praktijkervaring vaak achterblijft. Francien adviseert om sexting op een veilige manier te benaderen en de juridische consequenties in acht te nemen. Sprekers bespreken de realiteit van seks voor jonge mensen, in tegenstelling tot de idealiseerde voorstellingen in porno. Ze benadrukken dat eerste seksuele ervaringen vaak moeizaam verlopen, met problemen zoals het niet kunnen opwinden of snel klaarkomen. De sprekers raden aan om geduld, respect en humor te hebben, en je partner te vragen wat fijn is. Belangrijker dan de technische aspecten is het creëren van een veilige en liefdevolle sfeer voor de eerste keer. De spreker deelt haar ervaringen met online communicatie in de begintijd van de computer en het internet. Zij vertelt over hoe zij als tiener via MSN chatgesprekken voerde met een vriend, waarbij ze onschuldig praatten over relaties en seksualiteit, omdat er toen nog weinig informatie over beschikbaar was. Gaandeweg ontstond er een verlangen naar meer intimiteit, wat uiteindelijk leidde tot het delen van een foto, hoewel de spreker daar later spijt van kreeg. De spreker reflecteert op hoe de technologische ontwikkelingen de manier waarop jongeren omgaan met seksualiteit hebben veranderd. De spreker deelt haar ervaringen met het lekken van een intieme foto van haar toen ze nog op school zat. Ze beschrijft hoe de foto verspreid werd en hoe ze overal op school en in haar omgeving ermee werd geconfronteerd. Dit leidde tot veel paniek en trauma, en ook tot problemen in haar nieuwe relatie. Ze benadrukt hoe heftig dit soort situaties kunnen zijn, vooral in deze tijd van sociale media, en hoe belangrijk het is om er met anderen over te praten in plaats van het op te kroppen. De spreker deelt haar persoonlijke ervaring met het verspreiden van intieme foto’s zonder toestemming, iets wat helaas vaak voorkomt. Zij beschrijft hoe zij destijds probeerde te overleven door het te ontkennen en zichzelf af te sluiten, maar uiteindelijk vond zij steun in hardlopen. Nu adviseert zij anderen in een soortgelijke situatie om er direct over te praten, het slachtoffer te steunen en niet te oordelen. Zij benadrukt dat het slachtoffer hier nooit zelf voor kiest en dat victim blaming niet eerlijk is. Haar belangrijkste boodschap is om compassie te tonen en het slachtoffer te laten weten dat het goed komt. Deze podcast behandelt een ernstig onderwerp: het delen van naaktfoto’s en video’s zonder toestemming. De spreker benadrukt dat dit enorme gevolgen kan hebben voor slachtoffers, zoals afpersing, prostitutie en zelfs zelfmoord. De spreker roept op om voorzichtig te zijn met het doorsturen van dergelijk materiaal, omdat je niet weet wat de achtergrond ervan is. Het is belangrijk om met empathie te reageren en slachtoffers te ondersteunen in plaats van te oordelen. De spreker hoopt dat deze campagne mensen bewust maakt van de risico’s en gevolgen van het delen van intiem materiaal. De spreker benadrukt het probleem van seksueel geweld en victim-blaming, vooral onder jongeren. Zij legt uit hoe groepsdruk en angst voor reputatieschade ertoe leiden dat slachtoffers vaak worden afgekeurd door leeftijdsgenoten, in plaats van gesteund. De spreker probeert dit te doorbreken door meer empathie en begrip voor elkaar te stimuleren, vooral in een tijd waarin we steeds meer online zijn verbonden maar ook eenzamer kunnen worden. Zij moedigt een bredere seksuele voorlichting aan om deze dynamieken te doorbreken. De spreker bespreekt de uitdagingen die ouders ervaren bij het begeleiden van hun kinderen in de digitale wereld. Ouderavonden zijn belangrijk om ouders bewust te maken van de online activiteiten van hun kinderen en hoe ze hiermee om kunnen gaan. Het is een uitdaging voor ouders om de technologie bij te benen en grenzen te stellen, zonder hun kinderen voortdurend te controleren. De spreker benadrukt het belang van open communicatie, het gezamenlijk verkennen van de online wereld en het vinden van een balans tussen online en offline activiteiten. De sprekers bespreken de uitdagingen en afwegingen rondom het gebruik van sociale media en technologie door kinderen. Zij benadrukken het belang van het stellen van grenzen, het toestaan van fouten en het bieden van ruimte voor kinderen om op eigen benen te staan. Daarnaast gaan zij in op het delicate onderwerp van sexting, waarbij zij wijzen op de risico’s maar ook op het belang van wederzijds vertrouwen en duidelijke afspraken tussen partners. De discussie laat zien dat er geen eenvoudige oplossingen zijn, maar dat een evenwichtige aanpak nodig is om kinderen te begeleiden in deze digitale wereld. De spreker geeft advies over het omgaan met naaktfoto’s en de opkomst van AI-gegenereerde beelden. Zij benadrukt dat het belangrijk is om er goed over na te denken voordat je actie onderneemt, omdat de gevolgen ernstig kunnen zijn, zelfs als je het ontkent. De spreker waarschuwt ook dat in de toekomst veel internet-inhoud kunstmatig zal zijn, waardoor het moeilijker wordt om echt van nep te onderscheiden. Uiteindelijk is de beste aanpak om kalm te blijven en niet op reacties te reageren, want dat kan de situatie alleen maar verergeren. De sprekers bespreken het thema van naaktfoto’s en hoe er meer openheid en normalisering rondom dit onderwerp moet komen, vooral bij oudere generaties. Zij erkennen dat het risico’s met zich meebrengt, maar benadrukken dat door er open over te zijn en er eigenaarschap over te nemen, het minder problematisch kan worden. De sprekers delen ook hun eigen ervaringen en lessen die zij hieruit hebben getrokken, waarbij zij benadrukken dat het uiteindelijk een leerzaam proces kan zijn, ondanks de pijn op het moment zelf. De sprekers bespreken hoe jongeren die te maken hebben met mishandeling of trauma het beste kunnen handelen. Zij benadrukken het belang van vertrouwenspersonen op school en de mogelijkheid om zonder toestemming van ouders naar de huisarts te gaan. Ook wordt gewaarschuwd voor de complexiteit van het delen van moeilijke ervaringen, aangezien jongeren zich kunnen schamen of bang zijn voor de reacties van vrienden. De sprekers raden aan om in eerste instantie met een volwassene te praten, maar waarschuwen dat ook dat niet altijd de beste optie is. De nadruk ligt op het creëren van een veilige omgeving waarin jongeren zich gehoord en ondersteund voelen. De spreker benadrukt het belang voor jongens om te leren praten over hun gevoelens. Zij merkt op dat jongens vaak moeite hebben om over hun emoties te communiceren, terwijl meisjes daar op jongere leeftijd al mee bezig zijn. Dit kan leiden tot problemen, zoals een verhoogd risico op zelfdoding. De spreker stelt dat het cruciaal is dat vaders en rolmodellen jongens stimuleren om over hun gevoelens te praten, zodat ze beter kunnen omgaan met uitdagingen en stress. Zij deelt ook haar eigen ervaring, waarbij het voor haar belangrijk was om te leren praten over haar emoties in relaties en na moeilijke momenten. In deze dialoog bespreken de sprekers het groeiende probleem van sociale media-isolatie en de emotionele gevolgen ervan. Zij benadrukken het belang van open communicatie over gevoelens en het vermijden van oordelen. Daarnaast behandelen zij de juridische consequenties van sexting, waarbij zij waarschuwen voor de risico’s, vooral voor minderjarigen, maar ook de nuance benadrukken dat sexting op zich niet fout is. De belangrijkste boodschap is: praat erover, wees emotioneel beschikbaar en vermijd oordelen. In deze aflevering deelden de sprekers hun kennis en ervaringen over een belangrijk onderwerp. Zij bespraken enkele boeken die zij aanraden om verder in te duiken. Luisteraars worden aangemoedigd om de show notes te raadplegen voor meer informatie en om een recensie achter te laten. De gastsprekers nodigen ook uit om feedback te geven voor toekomstige afleveringen.

Bronnen Sexting Semi interessant S02E24

 1. https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/49098/Billingham_jsp_onli.pdf;jsessionid=28C555DBB73231A36A23FFE2143E2193?sequence=1 – Online Public Shaming; virtues and vices

https://www.nji.nl/cijfers/zelfdoding

https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2021/zelfdoding-in-nederland-een-overzicht-vanaf-1950?onepage=true

https://slachtofferwijzer.nl/artikelen/online-shaming-wat-is-het

https://pointer.kro-ncrv.nl/onderzoeken/online-shaming

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *