Krekels, Conspiracies en Chemtrails: Een Reis door de Wappie Wereld | S02E21

In deze podcast bespreken Nick en Ruben hun frustraties over de opkomst van complottheorieën op sociale media, vooral rond onderwerpen als Bill Gates, het World Economic Forum (WEF) en het eten van insecten. Ze delen hun ervaringen met het verbreden van hun sociale mediabellen om meer diverse perspectieven te ontdekken. Ze analyseren hoe zulke theorieën ontstaan en waarom mensen erin geloven.

De sprekers bespreken een Facebook-groep die bezorgd is dat insecten stiekem aan voedsel worden toegevoegd, in lijn met de agenda van het WEF. Ze worstelen met hoe ze deze theorieën op een wetenschappelijke manier kunnen onderzoeken en ontkrachten. Ze erkennen dat er verschillende niveaus van “wappie” bestaan en dat sommige theorieën een kern van waarheid kunnen hebben.

De sprekers bespreken ook de dynamiek binnen online discussiegroepen, waarbij verschillende kampen met elkaar in discussie gaan en sommigen trollen. Ze benadrukken het belang van een open en kritische benadering bij het behandelen van deze complexe onderwerpen. Verder bespreken ze de opkomst van complottheorieën onder oudere vrouwen op sociale media en de mogelijke drijfveren hierachter, zoals de behoefte aan veiligheid en begrip.

Ten slotte bespreken de sprekers de toenemende mogelijkheden van AI en deepfakes, en de gevolgen hiervan voor de toekomst, zoals meer transparantie maar ook meer wantrouwen en complottheorieën. Ze benadrukken het belang van regelgeving en transparantie om deze uitdagingen aan te pakken.

Luister nu:
| Apple Podcasts | Spotify | overige podcast apps

Steun ons en word vriend van de show via: https://vriendvandeshow.nl/semi-interessant

Key Lessons over Wappies

 1. Complottheorieën over bekende personen en organisaties zoals Bill Gates en het World Economic Forum zijn wijdverbreid op sociale media.
 2. Het is belangrijk om een open en kritische benadering te hanteren bij het verkennen van deze complexe onderwerpen, waarbij men rekening houdt met verschillende perspectieven.
 3. De sprekers zijn bezorgd over de groeiende invloed van desinformatie en deepfakes, en pleiten voor meer regelgeving en transparantie om deze uitdagingen aan te pakken.

Timestamps en hoofdonderwerpen aflevering Wappies

 1. (00:00:00) Introductie en Welkom bij Semi-Interessant
 2. (00:00:14) Ruben’s Ergernis: Familie en Indoctrinatie door Wappies
 3. (00:00:54) Conspiracy Theories: Van Bill Gates tot Insecten in Voedsel
 4. (00:03:02) Facebook en Angst voor Insecten: Een Diepduik in de Groep
 5. (00:06:08) Gezondheid, Insecten en Klimaatverandering: Feiten en Fabels
 6. (00:09:06) Psychologie Achter Conspiracy Theories: Angst en Erbij Horen
 7. (00:12:26) AI, Deepfakes en Social Media: De Toekomst van Misinformatie
 8. (00:17:50) Demografie van Conspiracy Theorists: Wie Gelooft Wat?
 9. (00:22:04) Persoonlijke Ervaringen en Reflecties: Ruben en Nick over Conspiracy Theories
 10. (00:28:06) Afsluiting en Oproep tot Abonneren

Steun ons en word vriend van de show via: https://vriendvandeshow.nl/semi-interessant

Paddenstoelensupplementen Lion's Mane

Samenvatting aflevering Wappies

Nix en Ruben bespreken hun frustratie over de opkomst van wappies op sociale media, die in complottheorieën geloven over zaken als Bill Gates en het WEF. Ze delen hun ervaringen met het oprekken van hun sociale media bubbels om meer diverse perspectieven te ontdekken. Ruben vertelt over een Facebook-pagina die zich bezighoudt met de angst dat insecten en krekels stiekem worden toegevoegd aan voedsel, wat volgens de groep past in de agenda van het WEF. Nix en Ruben analyseren op een luchtige manier hoe dergelijke theorieën ontstaan en waarom mensen erin geloven. In deze dialoog bespreken de sprekers een aantal samenzweringstheorieën over de relatie tussen het World Economic Forum, Bill Gates en de consumptie van insecten in plaats van vlees. Ze uiten hun bezorgdheid over hoe deze theorieën klimaatverandering en duurzame labels zoals Rainforest Alliance gebruiken om hun ideeën te ondersteunen. De sprekers worstelen met hoe ze deze theorieën op een wetenschappelijke manier kunnen onderzoeken en ontkrachten, terwijl ze ook erkennen dat er verschillende niveaus van “wappie” bestaan. In deze dialoog bespreken de sprekers de dynamiek binnen online discussiegroepen over controversiële onderwerpen zoals insecten in voedsel en complottheorieën. Ze observeren hoe verschillende kampen met elkaar in discussie gaan, hoe sommigen fanatiek tegenin gaan, en hoe sommigen zich vermaken door te trollen. De sprekers benadrukken dat, hoewel sommige complottheorieën een kern van waarheid kunnen hebben, het gevaarlijk kan zijn om diep in deze theorieën te duiken. Ze pleiten voor een open en kritische benadering, waarbij men rekening houdt met de nuances in deze complexe discussies. De sprekers bespreken hun ervaringen met het sociale media platform Threads, dat als een ‘linkse bubbel’ wordt gezien. Ze uiten bezorgdheid over de opkomst van complottheorieën, vooral onder vrouwen van middelbare leeftijd, die zich aansluiten bij Facebook-groepen die zich verzetten tegen het eten van insecten. De sprekers analyseren de drijfveren achter deze theorieën, zoals het gevoel van veiligheid en de behoefte om ergens bij te horen. Ze erkennen ook dat onbegrip een belangrijke rol kan spelen in het aantrekken van mensen tot complottheorieën. De sprekers bespreken hoe mensen soms geneigd zijn om geloofwaardige verklaringen te accepteren, zelfs als ze niet volledig wetenschappelijk onderbouwd zijn. Ze trekken parallellen met het verleden, toen mensen ook vaak toevlucht zochten in bovennatuurlijke verklaringen. De sprekers benadrukken dat dit ook nu nog gebeurt, vooral onder oudere mensen die minder blootgesteld worden aan nieuwe ideeën en technologieën zoals AI-gegenereerde afbeeldingen. Ze wijzen erop dat deze combinatie van factoren kan leiden tot het omarmen van complottheorieën. In deze discussie bespreken de sprekers de toenemende mogelijkheden van AI en technologie, zoals deepfakes, en de gevolgen daarvan voor de toekomst. Ze zien zowel positieve als negatieve ontwikkelingen, zoals meer transparantie maar ook een groeiend wantrouwen en meer complottheorieën. De sprekers benadrukken het belang van regelgeving en transparantie om deze uitdagingen het hoofd te bieden, maar erkennen ook dat de technologie steeds geavanceerder zal worden. De sprekers delen hun ervaringen met het ontdekken van complottheorieën via sociale media en YouTube-video’s tijdens hun geschiedenislessen. Ze bespreken hoe deze theorieën verbanden leggen tussen verschillende religies en oude Egyptische symbolen, zoals de piramide. De sprekers erkennen dat ze destijds in deze theorieën zijn getrapt, maar twijfelen nu aan de bewijsvoering. Ze reflecteren op hoe deze complottheorieën vaak politiek worden gebruikt en zich snel kunnen verspreiden. In deze podcast-discussie bespreken de sprekers de uitdagingen van deepfakes en desinformatie. Ze erkennen dat het grootste probleem is dat niemand meer kan vertrouwen wat echt is, zelfs als de overheid of andere instanties iets bevestigen. De sprekers bespreken manieren om de betrouwbaarheid van informatie te beoordelen, zoals logica, de bron en het feit of invloedrijke mensen er zelf ook in geloven. Ze concluderen dat het moeilijk wordt om de waarheid te onderscheiden naarmate deepfakes steeds realistischer worden. De sprekers bespreken de impact van sociale media, vooral op jongeren, en de gevoeligheid voor complottheorieën. Ze erkennen dat sociale media zowel positieve als negatieve effecten kunnen hebben. Hoewel een minimumleeftijd van 18 jaar wordt voorgesteld, erkennen ze dat pubers vaak ongehoorzaam zijn en op jongere leeftijd toch toegang zullen zoeken. De discussie richt zich op het vinden van een balans, waarbij jongeren worden beschermd zonder hun behoefte aan verbinding te negeren. In deze aflevering bespreken de sprekers het idee van een nieuwe slogan, waarbij ze “nee” zeggen tegen insecten en sociale media. Ze vinden het een semi-interessant onderwerp en moedigen luisteraars aan om te abonneren en de aflevering te delen met vrienden. De sprekers nodigen ook luisteraars uit om hun mening over vaccinaties te delen via e-mail, en staan open voor alle feedback en discussie.

Bronnen Wappies Semi interessant S02E21

 1. Psychology Today – Why Do People Believe in Conspiracy Theories?
  • Deze bron bespreekt de psychologische redenen waarom mensen in complottheorieën geloven, waaronder de behoefte aan zekerheid, controle, en een positief zelfbeeld. Het artikel legt uit hoe confirmation bias en sociale factoren bijdragen aan het geloof in complottheorieën.
  • Lees het volledige artikel
 2. Verywell Mind – Why People Believe in Conspiracy Theories
  • Dit artikel onderzoekt de existentiële en sociale motivaties achter complotdenken. Het benadrukt dat mensen die zich sociaal of psychologisch gedisempowered voelen, meer geneigd zijn om in complottheorieën te geloven.
  • Lees het volledige artikel
 3. Psychology Today – The Psychology of Conspiracy Theories
  • Deze bron beschrijft hoe cognitieve biases zoals confirmation bias en emotionele factoren zoals angst en onzekerheid mensen vatbaar maken voor complottheorieën. Het bespreekt ook de invloed van sociale kringen en gedeelde verhalen op het versterken van deze overtuigingen.
  • Lees het volledige artikel
 4. Scientific American – Why People Believe in Conspiracy Theories
  • Deze bron bespreekt verschillende factoren die bijdragen aan het geloof in complottheorieën, zoals confirmation bias en de rol van sociale invloeden. Het artikel legt uit hoe cognitieve biases en sociale factoren samenspelen om mensen vatbaar te maken voor complottheorieën.
  • Lees het volledige artikel
 5. JSTOR – What Drives Conspiratorial Beliefs? The Role of Informational Cues and Predispositions
  • Dit artikel onderzoekt hoe informatie en persoonlijke predisposities bijdragen aan het geloof in complottheorieën. Het benadrukt de rol van cognitieve biases en de invloed van sociale contexten op deze overtuigingen.
  • Lees het volledige artikel
 6. PLOS ONE – Have Beliefs in Conspiracy Theories Increased Over Time?
  • Deze studie onderzoekt de veranderingen in het geloof in complottheorieën over tijd. Het analyseert data van meerdere landen en vergelijkt de dynamiek van complotdenken in verschillende socio-politieke contexten.
  • Lees het volledige artikel
 7. Frontiers in Psychology – Beliefs in Conspiracy Theories and Misinformation About COVID-19
  • Deze studie vergelijkt het geloof in complottheorieën en desinformatie over COVID-19 in verschillende landen. Het onderzoekt hoe angst, depressie en blootstelling aan informatiebronnen deze overtuigingen beïnvloeden.
  • Lees het volledige artikel
 8. Nature – Study Conspiracy Theories with Compassion
  • Dit artikel benadrukt het belang van een empathische benadering bij het bestuderen van complottheorieën. Het bespreekt de maatschappelijke krachten die mensen ertoe aanzetten om dergelijke overtuigingen te omarmen en hoe deze krachten meer aandacht verdienen dan de specifieke overtuigingen zelf.
  • Lees het volledige artikel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *